ЯІМАУП

  

Яготинський інститут МАУП

  

У 2000 році в Яготині був створений навчальний заклад, на той час економіко – правовий технікум, де навчалося всього 13 студентів. Правильна політика керівництва вузу щодо надання освітніх послуг,  дозволила у  2002 році  підвищити правовий статус закладу до відділення. Далі історія закладу розвивається стрімко та яскраво. Якщо вуз почався з економіко-правого технікуму, навчання у якому велося лише по суботах, то згодом кількість студентів дозволила організувати навчання  не тільки на заочній формі навчання, а й на денній. З’явились нові спеціальності такі як: „Психологія” та „Соціологія”, що значно позначилося на кількості абітурієнтів, які бажали навчатися в нашому закладі і в 2003 році  Яготинське відділення отримує статус філії МАУП.

В 2010 році був відкритий коледж при Яготинському інституті МАУП, де випускники 9-х класів мають можливість вступати на денну форму навчання за  такими спеціальностями: "соціально-правова робота"  , "фінанси" та "організація виробництва". По закінченню коледжу, студенти отримують диплом молодшого спеціаліста і при бажанні вступають до Яготинського  інституту  МАУП відразу на 3-ій курс.

У Коледжі підготовка молодших спеціалістів здійснюється на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та базової загальної середньої освіти (9 класів). Згідно з чинним Законом України «Про вищу освіту» в Коледжі, який є галузевим вищим навчальним закладом, здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та проходить процедура ліцензування на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної із здобуттям ступеня бакалавра за спеціальностями «Соціальна робота» , «Фінанси і кредит» , "Організація виробництва"