«Фінанси і кредит»

     Бажаєте стати успішним фінансистом, фінансовим менеджером, економістом?  Тоді ласкаво просимо вас на відділення «Фінанси і кредит» до Коледжу при Яготинському інституті МАУП.

    У 2010 р. у Яготинському коледжі розпочато підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності  «Фінанси і кредит».  В той же час  була сформована циклова комісія, до якої входять викладачі вищих категорій.

    Термін навчання на базі неповної середньої освіти становить 3 роки , на базі повної середньої освітив -  2 роки.  Навчання спрямовано на оволодіння сучасною фінансовою системою з досконалим знанням комп’ютера, в тому числі, комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерія» та вмінням синтезувати знання і творчо застосовувати їх у вирішенні проблемних ситуацій, володіти практичними навичками і вміннями. Головне з них - вміння обґрунтувати прийняте фінансове рішення.

       Викладачі циклової комісії «Фінанси і кредит»  на заняттях використовують виробничі ситуації, тестовий контроль знань, ділові ігри, ерудит-шоу, брейн-ринги, широко використовують автоматизований контроль знань.

              Матеріально-технічна база має  професійно-обладнані  кабінети та  комп’ютерні класи, де студенти оволодівають теоретичними та практичними навичками.

        Для набуття практичних навичок студенти проходять практику у фінансових відділах міста та районів, відділеннях державного казначейства, інших бюджетних установах, фірмах та підприємствах різних форм власності. Нерідко результатом практики є запрошення перерахованих організацій випускників  Коледжу зі спеціальністі «Фінанси і кредит» на постійну роботу і це є високою оцінкою здобутих у Коледжі знань, навиків і вмінь.  Випускники працюють на посадах економіста,  оператора-касира, інспектора державної податкової служби та державного казначейства, на різних посадах ринку нерухомості та страхових компаній.

    Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «економіст з фінансів». Випускники мають право продовжити навчання по даній спеціальності у Яготинському інституті МАУП  або  інших вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання, а саме, вступаючи на 3 курс без ЗНО.