Інформація про навчання

Під час навчання студенти проходять практику в профілюючих установах, організаціях, підприємствах різних форм власності, банках, органах виконавчої влади тощо.

Випускники Яготинського коледжу МАУП одержують диплом молодшого спеціаліста державного зразка та диплом, оформлений відповідно до міжнародних вимог, а також атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Після закінчення навчання в технікумі студенти приймаються до інституту МАУП за спорідненою галуззю на скорочений термін підготовки -- на 3 курс. Термін навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 2 роки.